O Longo dos días cinco e seis de maio, na Praza Maior de Ribadavia, e como unha das actividades dinamizadoras do Centro Comercial Aberto, tivo lugar a campaña “Mercadillo en Ribadavia”, participando un gran número de comercios da nosa asociación. Esta actividade fixémola coincidir coa tradicional “Feira do Viño do Ribeiro. Sendo coñecedores da importancia da mencionada festa, e dado que se esperaban na nos avila un gran número de visitantes, decidimos que era un

Mercadillo en Ribadavia

O Longo dos días cinco e seis de maio, na Praza Maior de Ribadavia, e como unha das actividades dinamizadoras do Centro Comercial Aberto, tivo lugar a campaña “Mercadillo en Ribadavia”, participando un gran número de comercios da nosa asociación. Esta actividade fixémola coincidir coa tradicional “Feira do Viño do Ribeiro.